پرس سرشانه دمبل ایستاده
آموزش حرکات تمرینی تمرین

آموزش پرس سرشانه توسط جیم استوپانی

در این مطلب از مجله ورزشی اکتین به آموزش پرس سرشانه دمبل، پرس سرشانه هالتر و سایر انواع دیگر حرکت پرس سرشانه پرداخته شده است.

اسکات رونی کلمن
آموزش حرکات تمرینی تمرین مقالات منتخب سردبیر

راهنما کامل انجام صحیح حرکت اسکوات از دیدگاه جیم استوپانی

اسکوات یا به قول خیلی ها اسکات یکی از حرکات پایه ورزش بدنسازی است و به جرئت می توان گفت که اصلی ترین حرکت برای