پرس سرشانه دمبل ایستاده
آموزش حرکات تمرینی تمرین

آموزش پرس سرشانه توسط جیم استوپانی

در این مطلب از مجله ورزشی اکتین به آموزش پرس سرشانه دمبل، پرس سرشانه هالتر و سایر انواع دیگر حرکت پرس سرشانه پرداخته شده است.