دارو-سارم-چیست
داروهای ورزشی و دوپینگ

سارم چیست و چه کاربردی در بدنسازی دارد؟

کم‌تر پیش می‌آید که اهل ورزش بدنسازی و یا هر ورزش مقاومتی دیگری باشید و اسم داروی سارم به گوش شما نخورده باشد. در حقیقت،