فرق وی با کازئین
پروتئین‌ها مقالات منتخب سردبیر مکمل های ورزشی

فرق پروتئین وی و کازئین در چیست؟

پروتئین وی و پروتئین کازئین دو پروتئین شیر هستند که در این مقاله قصد داریم با بررسی ویژگی‌های هر کدام، به تفاوت آن‌ها اشاره کنیم.