بخش دریافت برنامه ورزشی در دست راه اندازی است؛ در حال حاضر می توانید برای دریافت برنامه تمرینی، برنامه تغذیه ای یا مشاوره ورزشی از طریق ایمیل info@actinmag.ir و شماره واتساپ 989118474082+ اقدام نمایید.