قوانین حجم آلمانی
تمرین سیستم های تمرینی

آشنایی کامل با سیستم تمرینی حجم آلمانی

سوپرست‌ ها و تریست‌ ها به شما این امکان را می‌دهند که در مدت زمان کوتاهی تمرینات زیادی را انجام دهید. متود استراحت وقفه نیز