بررسی زمان تحت تنش
تمرین نکات تمرینی

تاثیر زمان تحت تنش بر رشد عضله

در این مقاله بررسی شده است زمان تحت تنش هنگام تمرین تا چه اندازه مهم بوده و چه تاثیری بر روی روند عضله سازی دارد.

کمربند-بدنسازی
سلامت و آسیب‌های ورزشی نکات تمرینی

خوب و بد استفاده از کمربند بدنسازی

در این مقاله بررسی خواهیم کرد که آیا استفاده از کمربند بدنسازی ایده خوبی است یا خیر.

اسکوات با پاشنه
تمرین نکات تمرینی

وزنه گذاشتن زیر پا هنگام اسکوات

حتما در باشگاه افرادی را دیده اید که به در هنگام اسکوات کردن زیر پاشنه پای خود تخته چوبی یا صفحه وزنه قرار می‌دهند. وزنه