استروئیدهای-آنابولیک
داروهای ورزشی و دوپینگ مقالات منتخب سردبیر

استروئیدهای آنابولیک و نقش آن‌ها در ورزش

استروئیدهای آنابولیک برای اهداف پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما برخی از افراد نیز به شکل غیر قانونی آن‌ها را برای اهداف ورزشی خود مورد