دوز انسولین در بدنسازی
داروهای ورزشی و دوپینگ

مصرف انسولین در بدنسازی

در این مطلب مروری شده بر دلیل مصرف انسولین در بدنسازی و عوارض جانبی این دارو برای بدن