بدنسازی-رشد-را-متوقف-نمی‌کند
باورهای غلط ورزشی

یک بار برای همیشه: بدنسازی رشد را متوقف نمی کند

در حوضه ورزش و سلامت، حقایق نصفه و نیمه و افسانه‌هایی وجود دارند. در باشگاه و گاها خارج از باشگاه حرف‌‌هایی شنیده می‌شود که آدم