سدیم بی کربنات در بدنسازی
مکمل های ورزشی

مکمل های سدیم بی کربنات (جوش شیرین) در بدنسازی

بی‌کربنات سدیم یا سدیم بی کربنات، که به عنوان جوش شیرین نیز شناخته می‌شود یک محصول محبوب بوده که از آن برای مصارف خانگی مختلف،