عظله چگونه ساخته می‌شود؟
تمرین

هایپرتروفی عضلانی چیست؟

یکی از اصطاحاتی که در کتاب‌ها و مقالات علمی مرتبط با تمرینات قدرتی و بدنسازی خیلی از آن استفاده می‌شود هایپرتروفی است. اما شاید علیرغم