وی
مکمل های ورزشی

هرآنچه لازم است در مورد پروتیین وی بدانید

 در این مقاله به همه همه اطلاعاتی که لازم است در مورد پروتئین وی بدانید اشاره، و این پروتئین به شکل جامع بررسی شده است.

فرق وی با کازئین
پروتئین‌ها مقالات منتخب سردبیر مکمل های ورزشی

فرق پروتئین وی و کازئین در چیست؟

پروتئین وی و پروتئین کازئین دو پروتئین شیر هستند که در این مقاله قصد داریم با بررسی ویژگی‌های هر کدام، به تفاوت آن‌ها اشاره کنیم.